Sněmovní tisk 946
Interpelace poslance Tomáše Štěrby


Autor: Ing. Tomáš Štěrba
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci majetkových nároků restituentů vůči státnímu statku Kladruby, s. p.
Podáno: 1994-04-26
Odesláno adresátovi: 1994-05-06
Odpověď rozeslána 26.04.1994 jako tisk 946 A.
Interpelace projednána 2. 6. 1994 na 19. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)