Sněmovní tisk 927
Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové


Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: Ing. Karel Dyba, CSc.
Interpelace ve věci finančních prostředků k tlumení důsledků nezaměstnanosti
Podáno: 1994-04-11
Odesláno adresátovi: 1994-04-14
Odpověď rozeslána 11.04.1994 jako tisk 927 A.
Interpelace projednána 2. 6. 1994 na 19. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)