Sněmovní tisk 907
Otázka poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: František Benda
Interpelace ve věci splnění usnesení vlády ČR č. 403/1993
Podáno: 1994-03-30
Odesláno adresátovi: 1994-04-06
Odpověď rozeslána 30.03.1994 jako tisk 907 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)