Sněmovní tisk 906
Otázka poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci celkového počtu státních kontrolních a dozorových orgánů
Podáno: 1994-03-30
Odesláno adresátovi: 1994-04-06
Odpověď rozeslána 30.03.1994 jako tisk 906 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)