Sněmovní tisk 283
Zákon na vydání st. dluhopisů pro st. rozp. ČR na r. 1992

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
    Zástupce navrhovatele: Vláda.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 283.
  • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 324. Přikázal návrh zákona k projednání výborům.


ISP (příhlásit)