Sněmovní tisk 2110
Dohoda mezi ČR a Státen Kuvajt o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 2. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 2110/0 dne 9. 2. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 2. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Jan Decker, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1012).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2110/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 4. 1996 na . schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci.ISP (příhlásit)