Sněmovní tisk 2101
Zákon - novela z. o hlášení a evidenci pobytu občanů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Valach Vítězslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2101/0 dne 25. 1. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 29. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 2. 1996 jako tisk 2101/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)