Sněmovní tisk 2085
Zákon o rostlinolékařské péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2085/0 dne 22. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pešek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 889).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2085/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2085/2, který byl rozeslán 23. 4. 1996 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1053).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 147/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředíISP (příhlásit)