Sněmovní tisk 2083
Zákon - novela z. o všeob. zdrav. pojištění a dalších zákonů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2083/0 dne 18. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: MUDr. Martin Syka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 906).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2083/2, který byl rozeslán 24. 4. 1996 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1055).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 149/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Pojišťovny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, ZdravotnictvíISP (příhlásit)