Sněmovní tisk 2060
Zákon - novela z. o pojistném na všeob. zdrav. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Hájek Josef Wagner Jozef.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2060/0 dne 12. 1. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 1996 jako tisk 2060/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)