Sněmovní tisk 2056
Zákon - novela z. o pobytu cizinců a z. o uprchlících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2056/0 dne 16. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Kryčer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 898).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2056/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2056/3, který byl rozeslán 24. 4. 1996 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1066).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 150/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Dohody mezinárodní, Uprchlíci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Politika, Státní správa a justiceISP (příhlásit)