Sněmovní tisk 2045
Zákon - novela z. o pojištování a financ. vývozu se st.pod.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Jan Vraný předložil sněmovně návrh zákona 5. 1. 1996.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2045/0 dne 9. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 1996 jako tisk 2045/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 2. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Richard Mandelík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1018).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2045/2.


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, KontrolaISP (příhlásit)