Sněmovní tisk 2008
Dohoda mezi členskými staty NATO a státy Partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Vilém Holáň.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 2008/0 dne 8. 12. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 12. 1995. Určil zpravodaje: RNDr. Otakar Vychodil a navrhl přikázat k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 12. 1995 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 863).

 • V
  • Branný a bezpečnostní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 12. 1995 usnesení doručené poslancům jako tisk 2008/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 12. 1995 usnesení doručené poslancům jako tisk 2008/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 12. 1995 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 880).ISP (příhlásit)