Sněmovní tisk 1997
Dohoda o přístupu Slovinska ke Středoevropské dohodě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1997/0 dne 22. 12. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 12. 1995. Určil zpravodaje: RNDr. Otakar Vychodil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 1996 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 959).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1997/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1004).ISP (příhlásit)