Sněmovní tisk 1975
Zákon o krmivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1975/0 dne 16. 11. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 1995. Určil zpravodaje: MVDr. Jan Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 842).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1975/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1975/2, který byl rozeslán 14. 3. 1996 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1041).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 91/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Krmiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výrobaISP (příhlásit)