Sněmovní tisk 1971
Bohuslava Kuby ve věci účasti V. Klause na konf. o integraci

Dokument

Autor: Bohuslav Kuba

Úplný název: Interpelace poslance Bohuslava Kuby na předsedu vlády Václava Klause ve věci účasti předsedy vlády Václava Klause na konferenci o integraci dalších států Evropy do Evropské unie a západního světa
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Podáno dne: 5. 10. 1995
Odesláno adresátovi: 10. 10. 1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 3. 11. 1995

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 9. 11. 1995 jako tisk 1971/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 7. 12. 1995
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)