Sněmovní tisk 1964
Zákona -novela o regulaci reklamy a o rozhl. a tel. vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. Luděk Rubáš předložil sněmovně návrh zákona 27. 10. 1995.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1964/0 dne 31. 10. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 1995. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 1995 jako tisk 1964/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Léčiva, ReklamaISP (příhlásit)