Sněmovní tisk 1933
Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o zamezení zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 9. 1995.
Zástupce navrhovatele: Ivan Kočárník.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1933/0 dne 25. 9. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 9. 1995. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Maryt a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 1995 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 809).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 1995 usnesení doručené poslancům jako tisk 1933/1.
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 1933/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 1996 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 973).ISP (příhlásit)