Sněmovní tisk 1906
Dohoda mezi ČR a Venezuelou o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 9. 1995.
Zástupce navrhovatele: Ivan Kočárník.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1906/0 dne 8. 9. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 9. 1995. Určil zpravodaje: RNDr. Otakar Vychodil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 9. 1995 na 34. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 768).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 10. 1995 usnesení doručené poslancům jako tisk 1906/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 10. 1995 usnesení doručené poslancům jako tisk 1906/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 11. 1995 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 811).ISP (příhlásit)