Sněmovní tisk 1903
Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci s Rumunskem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 8. 1995.
Zástupce navrhovatele: Josef Zieleniec.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1903/0 dne 6. 9. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 9. 1995. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 1995 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 807).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 1995 usnesení doručené poslancům jako tisk 1903/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 1996 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 977).ISP (příhlásit)