Sněmovní tisk 1896
Zákon - novela zákona o ochraně před alkoholismem a toxikom.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. Emil Jaroš předložil sněmovně návrh zákona 2. 8. 1995.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1896/0 dne 16. 8. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 1995. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 9. 1995 jako tisk 1896/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: ToxikománieISP (příhlásit)