Sněmovní tisk 1891
Interpelace poslance Miroslava Řezníčka


Autor: PhDr. Miroslav Řezníček
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci zdravotního stavu dobytka dováženého z Francie
Podáno: 1995-07-26
Odesláno adresátovi: 1995-07-31
Odpověď rozeslána 26.07.1995 jako tisk 1891 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)