Sněmovní tisk 1770
Otázka poslankyně Hany Orgoníkové


Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci vydání majetku ze s. p. OSEVA NYMBURK
Podáno: 1995-05-25
Odesláno adresátovi: 1995-05-30
Odpověď rozeslána 25.05.1995 jako tisk 1770 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)