Sněmovní tisk 1705
Novela ústav.zák. ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)