Sněmovní tisk 1518
Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové


Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci případného využívání České republiky k legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-14
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1518 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)