Sněmovní tisk 1450
Interpelace poslance Václava Exnera


Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci reorganizace českého kosmického výzkumu
Podáno: 1995-01-24
Odesláno adresátovi: 1995-01-30
Odpověď rozeslána 24.01.1995 jako tisk 1450 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)