Sněmovní tisk 1400
Interpelace poslance Michala Krause


Autor: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci privatizace s. p. KEMA Skaln
Podáno: 1994-12-13
Odesláno adresátovi: 1994-12-20
Odpověď rozeslána 13.12.1994 jako tisk 1400 A.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 591).


ISP (příhlásit)