Sněmovní tisk 1219
Interpelace poslance Tomáše Štěrby


Autor: Ing. Tomáš Štěrba
Adresát: JUDr. Jan Kalvoda
Interpelace ve věci novely zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích
Podáno: 1994-10-05
Odesláno adresátovi: 1994-10-10
Odpověď rozeslána 5.10.1994 jako tisk 1219 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)