Sněmovní tisk 1112
Interpelace poslance Milana Loukoty


Autor: Milan Loukota
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci personálního obsazování okresních úřadů
Podáno: 1994-08-15
Odesláno adresátovi: 1994-08-29
Odpověď rozeslána 15.08.1994 jako tisk 1112 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)