Sněmovní tisk 1105
Interpelace poslance Milana Loukoty


Autor: Milan Loukota
Adresát: RNDr. Libor Ambrozek
Interpelace poslance Milana Loukoty
Podáno: 1994-08-04
Odesláno adresátovi: 1994-08-08
Odpověď rozeslána 4.08.1994 jako tisk 1105 A.
Úplný název: Interpelace poslance Milana Loukoty na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci průběhu II. air show, konané dne 11. června 1994 na vojenském letišti 32. báze v Náměšti nad Oslavou
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)