Sněmovní tisk 1081
Interpelace poslance Alfreda Frommera


Autor: Alfred Frommer
Adresát: MUDr. Jaroslav Novák
Interpelace ve věci soudního projednávání týkajícího se převodu majetku bývalého SSM
Podáno: 1994-07-07
Odesláno adresátovi: 1994-07-12
Odpověď rozeslána 7.07.1994 jako tisk 1081 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)