Sněmovní tisk 1077
Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných cel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)