Sněmovní tisk 1024
Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové


Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci případného využívání České republiky k legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti
Podáno: 1994-06-03
Odesláno adresátovi: 1994-06-15
Odpověď rozeslána 3.06.1994 jako tisk 1024 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)