Sněmovní tisk 603
Zák. o předčasném poskytování starobního důchodu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 603.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 656. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 822.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona 15.02.1994 na 16. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 21. 3. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 13 pod číslem 39/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Důchody, Zaměstnanost

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní sílaISP (příhlásit)