Sněmovní tisk 602
Novela úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)