Sněmovní tisk 544
Návrh novely zákona na ochranu zvířat proti týrání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


Hesla věcného rejstříku: ŽivočichovéISP (příhlásit)