Sněmovní tisk 303
Novela z. o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 13. 8. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 213/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství  • ISP (příhlásit)