Sněmovní tisk 1083
Zákon na ochranu zvířat proti týrání - novela

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-07-08 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kozák Stanislav.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1083.
  Návrh zákona 14.07.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 9.07.1994 usnesení č. 378 rozdané jako tisk 1139. Určil garančním výborem Zemědělský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1167.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 8.09.1994 na 22. schůzi schválen (usnesení č. 450).
     Návrh zákona 27.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 461).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5.10.1994.
     Prezident zákon podepsal 13.10.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 27. 10. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 193/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Živočichové

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Těžba a výroba, Životní prostředíISP (příhlásit)