Písemné pozměňovací návrhy
Jaroslav Krákora

ČísloSněmovní tiskDokumentPředloženo
1328242N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě06789-08479.doc (35 KB) / PDF (144 KB, 3 strany)15. 9. 2014
2285386Novela z. o veřejném zdravotním pojištění07746-10146.doc (16 KB) / PDF (113 KB, 1 strana)28. 4. 2015
3528581Novela z. o uznávání odborné kvalifikace08989-12193.doc (28 KB) / PDF (200 KB, 2 strany)19. 1. 2016
3822687Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích09283-12604.docx (17 KB) / PDF (234 KB, 4 strany)1. 3. 2016
3897508Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek09358-12724.docx (89 KB) / PDF (566 KB, 32 stran)8. 3. 2016
5131828Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek10592-14805.docx (22 KB) / PDF (168 KB, 3 strany)25. 10. 2016
5178724Novela z. - autorský zákon10639-14905.docx (21 KB) / PDF (186 KB, 3 strany)7. 11. 2016
5556880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních11017-15543.docx (22 KB) / PDF (232 KB, 2 strany)17. 1. 2017
5557880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních11018-15545.docx (21 KB) / PDF (224 KB, 2 strany)17. 1. 2017


ISP (příhlásit)