Písemné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 989
Novela z. o ochraně označení původu

ČísloPředkladatelDokumentPopisPředloženo
8798Květa Matušovská21022-31822.doc (29 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 8.07.2021


ISP (příhlásit)