Písemné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 534
Novela z. o archivnictví a spisové službě

ČísloPředkladatelDokumentPopisPředloženo
5169Jaroslav Kytýr17393-26315.docx (29 KB) / PDF (295 KB, 5 stran) 6.05.2020
6940Jaroslav Kytýr19164-29242.doc (57 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 1.12.2020


ISP (příhlásit)