Písemné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 412
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

ČísloPředkladatelDokumentPředloženo
3310Olga Richterová15534-23388.docx (14 KB)10.09.2019
3531Ivan Bartoš15755-23758.docx (12 KB)15.10.2019
3545Dominik Feri15769-23776.docx (21 KB)16.10.2019
3547Dominik Feri15771-23778.docx (21 KB)16.10.2019


ISP (příhlásit)