Písemné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 352
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

ČísloPředkladatelDokumentPředloženo
2568Věra Kovářová14792-22028.docx (25 KB)5.04.2019


ISP (příhlásit)