Bc. Daniel Pawlas - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch11


ISP (příhlásit)