Ing. Stanislav Fischer, CSc. - podané ústní interpelace37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 26.06.2001 v 14:12.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Stanislav Fischer, CSc.Ing. Miloš Zemanve věci možnosti a způsobu vypořádání ruského dluhu ČR

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
7. Ing. Stanislav Fischer, CSc.Ing. Jan Fenclve věci likvidace zdravých stád dobytka při výskytu BSE
17. Ing. Stanislav Fischer, CSc.Jan Kavanve věci pronájmu Českého domu v Moskvě

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)