JUDr. Karel Kühnl - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Mgr. Ivo Svoboda01
Ing. Miloš Zeman23


ISP (příhlásit)