Doc.PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc.02


ISP (příhlásit)