Výbor pro evropskou integraci
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropskou integraci (23. července 1998) 
č. 2k volbě předsedy výboru (23. července 1998) 
č. 3k volbě místopředsedů výboru pro evropskou integraci (23. července 1998) 
č. 4k volbě 4. místopředsedy výboru pro evropskou integraci (17. září 1998) 
č. 5ke spolupráci s podvýborem Senátu pro evropské záležitosti (17. září 1998) 
č. 6k přípravě materiálu o kompetencích a statutu výboru (17. září 1998) 
č. 7k navázání kontaktů se zahraničními parlamentními výbory (17. září 1998) 
č. 8k ustavení podvýboru (17. září 1998) 
č. 9k volbě předsedy podvýboru pro regionální a příhraniční spolupráci (17. září 1998) 
č. 10k záměru vyslat členy výboru pro evropskou integraci do zahraničí (17. září 1998) 
č. 11k záměru vyslat členy výboru pro evropskou integraci do zahraničí (17. září 1998) 
č. 12k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 (sněmovní tisk 14) (1. října 1998) 
č. 13ke zprávě Ministerstva financí o hospodaření s prostředky Phare (1. října 1998) 
č. 14k informaci Ministerstva financí a Ministerstva zahraničních věcí o kontroverzních částech zákona o loteriích a jiných podobných hrách (1. října 1998) 
č. 15k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (5. listopadu 1998) 
č. 16k plánu zahraničních aktivit na 1. pololetí 1999 (5. listopadu 1998) 
č. 17k zaměření práce výboru pro evropskou integraci (5. listopadu 1998) 
č. 18k regionálním rozvojovým programům (5. listopadu 1998) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 (sněmovní tisk 40/3) – okruh státních a veřejných prostředků vynakládaných v souvislosti s programem PHARE (10. prosince 1998) 
č. 20k ustavení Národního fondu evropské integrace (10. prosince 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit)