Petiční výbor
Usnesení

č. 1volba předsedy výboru Petiční výbor I. zvolil v tajné volbě svým předsedou JUDr. Jiřího Nováka; II. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tuto volbu potvrdila. (3. července 1996) 
č. 2volba ověřovatelů výboru Petiční výbor I. zvolil aklamací ověřovatele Jiřího Hofmana Pavla Tollnera Radomíru Nývltovou. (3. července 1996) 
č. 3volba místopředsedů výboru Petiční výbor I. zvolil aklamací místopředsedy Ing. Hanu Orgoníkovou JUDr. Pavlu Jurkovou Ing. Vavřince Fójcika. (3. července 1996) 
č. 4Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru Petiční výbor po rozpravě I. schvaluje program příští schůze výboru /viz příloha/; II. pověřuje JUDr. Jiřího Nováka, aby termín i pořad schůze výboru upřesnil /v průběhu 3. schůze Poslanecké sněmovny/. (3. července 1996) 
č. 5Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1996 Petiční výbor I. projednal předloženou Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1996; II. předkládá tuto zprávu k informaci Poslanecké sněmovně podle § 113, odst. 4/ jednacího řádu. (25. července 1996) 
č. 6Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 6. 1996 do 30. 6. 1996 Petiční výbor I. bere na vědomí předloženou Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 6. 1996 do 30. 6. 1996; II. pověřuje předsedu výboru, aby prostřednictvím počítačové sítě byli se zprávou seznámeni všichni poslanci PS PČR. (25. července 1996) 
č. 7Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru Petiční výbor po rozpravě I. schvaluje program příští schůze výboru /viz přílohu/. II. pověřuje předsedu výboru, aby pořad schůze výboru upřesnil. (25. července 1996) 
č. 8Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 7. 1996 do 31. 8. 1996 Petiční výbor I. projednal předloženou Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 7. 1996 do 31. 8. 1996; II. pověřuje předsedu výboru, aby prostřednictvím počítačové sítě byli se zprávou seznámeni všichni poslanci PS PČR. (11. září 1996) 
č. 9Státní závěrečný účet (Kapitola 304 - Úřad vlády) Petiční výbor po úvodním slově zástupce Úřadu vlády ČR Dr. I. NĚMCE, zpravodajské zprávě posl. I. PLECHATÉ a po rozpravě I. bere na vědomí předložený návrh stát. závěrečného účtu - Kapitola Úřad; II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby toto usnesení předložil rozpočtovému výboru. (11. září 1996) 
č. 10Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru Petiční výbor po rozpravě I. schvaluje program příští schůze výboru dne 18. 9. 1996 /viz příloha/. (11. září 1996) 
č. 11Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém (T 14) Petiční výbor po úvodním výkladu místopředsedy vlády ČR a ministra spravedlnosti JUDr. J. KALVODY, zpravodajské zprávě posl. J. ČERNÉHO a po rozpravě I. vyslovuje souhlas s předloženým vládním návrhem zákona; II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. (18. září 1996) 
č. 12Zřízení podvýboru Petiční výbor I. zřizuje podle § 44 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny podvýbor pro národnosti; II. stanoví, že počet členů podvýboru je nejvýše 12 poslanců s tím, že nejméně polovina jeho členů a jeho předseda je současně členem petičního výboru; III. volí poslance J. Černého, V. Fójcika, J. Hofmana, J. Nováka, H. Orgoníkovou, I. Plechatou a H. Škorpilovou členy podvýboru; IV. volí poslance V. Fójcika předsedou podvýboru; V. volí poslankyni H. Orgoníkovou místopředsedkyní podvýboru; VI. pověřuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Poslanecké sněmovny a vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny. (18. září 1996) 
č. 13Návrh termínu a pořadu výjezdního zasedání výboru Petiční výbor I. schvaluje termín výjezdního zasedání výboru ve dnech 15.10. - 17.10. 1996 v Harrachově /viz příloha/; II. pověřuje předsedu výboru JUDr. Jiřího NOVÁKA, aby pořad výjezdního zasedání výboru upřesnil (v průběhu 5. schůze Poslanecké sněmovny) (18. září 1996) 
č. 14Návrh člena podvýboru pro zdravotně postižené Petiční výbor I. navrhuje svého zástupce do podvýboru pro zdravotně postižené při výboru Poslanecké sněmovny pro sociální politiku a zdravotnictví posl. Jiřího Hofmana; II. pověřuje předsedu výboru JUDr. Jiřího Nováka, aby s návrhem petičního výboru seznámil předsedu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. (15. října 1996) 
č. 15Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru Petiční výbor schvaluje termín a pořad schůze výboru dne 23. 10. 1996 /viz příloha/. (17. října 1996) 
č. 16Návrh rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na rok 1997 Petiční výbor po úvodním slově zástupce Úřadu vlády ČR Dr. I. NĚMCE, zpravodajské zprávě posl. I. PLECHATÉ a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně schválit návrh rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na rok 1997; II. doporučuje rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny hledat řešení pro zajištění finančních prostředků na rekonstrukci objektu, určeného pro umístění Muzea romské kultury v Brně ve výši 26 milionů Kč; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby toto usnesení předložil rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. (23. října 1996) 
č. 17Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 9. 1996 do 30. 9. 1996 Petiční výbor I. projednal předloženou Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 9. 1996 do 30. 9. 1996; II. pověřuje předsedu výboru, aby prostřednictvím počítačové sítě byli se zprávou seznámeni všichni poslanci PS PČR. (23. října 1996) 
č. 18Vyřizování petic v Poslanecké sněmovně (23. října 1996) 
č. 19Dovolba členů podvýboru petičního výboru pro národnosti Petiční výbor na návrh předsedy podvýboru pro národnosti posl. V. Fójcika I. revokuje své usnesení č. 12 z 18. 9. 1996, bod II. a navyšuje počet členů podvýboru pro národnosti z 12 poslanců na 13 poslanců; II. volí další členy podvýboru pro národnosti poslance F. Chobota, D. Kroupu, V. Laštůvku, Z. Švrčka, R. Turka, P. Tollnera III. pověřuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Poslanecké sněmovny a vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny. (23. října 1996) 
č. 20Zahraniční cesta delegace petičního výboru (23. října 1996) 

12345>>
ISP (příhlásit)