Ústavně právní výbor
Zápisy z jednání

č. 61, k návrhu poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů (tisk 707) byl požádán ministr vnitra, ministr zahraničních věcí a ministr a předseda Legislativní rady vlády o předložení koncepce publikace textů právních předpisů Evropských společenství/Evropské unie. Tato obdržená koncepce všem poslancům výboru byla již rozdána dne 23. března 2005. (20. ledna 2005) 
č. 62, 3: (schůze výboru) 
č. 63 
č. 64 
č. 65 
č. 66, k přijetí delegace Právního výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky (25. května 2005) 
č. 67 
č. 68 
č. 69 
č. 70 
č. 71, Volba ověřovatelů ústavně právního výboru (14. září 2005) 
č. 72 
č. 73, 2: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru (z poslanců by měl zájem se výše uvedeného semináře zúčastnit, má potvrdit svoji účast na sekretariátu výboru pro evropské záležitosti.) 
č. 74 
č. 75 (30. listopadu 2005) 
č. 76 
č. 77 
č. 78, k obchodnímu zákoníku vč. návrhu zákona na ochranu českých akcionářů proti zahraničním firmám (čj.: 277/05-ÚPV), (z Františkových Lázní, kterým zaslal připomínky) 
č. 79 
č. 80 (8. února 2006) 

12345
ISP (příhlásit)